ขอบคุณสำหรับการชำระเงินของคุณ การทำรายการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

และได้ส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อของคุณให้คุณทางอีเมลแล้ว

คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ www.paypal.com เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการนี้ได้