พรมมิ สมุนไพรเพื่อสุขภาพสมอง1-บทคัดย่อ

Bacopa_monnieri

พรมมิเป็นผักพื้นบ้านที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเนปาลและอินเดีย มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่ง
พบได้ตามบริเวณที่ชุ่มน้ำจนถึงน้ำท่วมขัง ในทางการแพทย์แผนไทยและแผนอายุรเวทมีการนำพรมมิมาใช้ในการรักษาอาการ
ผิดปรกติทางสมอง เช่น แก้ลมชัก แก้ปวดประสาท ช่วยในการนอนหลับ เป็นต้น จากรายงานการวิจัยถึงองค์ประกอบทางเคมี
ของพรมมิ พบว่า สารกลุ่ม saponins ที่ชื่อว่า bacosides เป็น สารที่ออกฤทธิ์เพิ่มการเรียนรู้และการจดจำ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังช่วยลดอาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้า และอาการชัก ได้อีกด้วย

การศึกษาความเป็นพิษภายใต้ข้อกำหนดของการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา พบว่า พรมมิไม่มีปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงแต่อย่างใด

ที่มา ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ ประจำาเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ อ่านฉบับเต็ม คลิกที่นี่