รายการสั่งซื้อที่ได้รับแจ้งชำระเงินภายในเวลา 14:00 น. จะจัดส่งไปรษณีย์ในวันที่ได้รับแจ้งรายการแจ้งหลัง 14:00 น.จะจัดส่งในวันถัดไป
บริษัทฯ จัดส่งสินค้าทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด เวลา 11.00 น.