ความเชื่อเรื่องสมองจริงหรือมั่วชัวว์หรือไม่ เรื่องที่ 1 ผู้ชายมีสมองใหญ่กว่าผู้หญิง

10 ความเชื่อเรื่องสมองที่เค้าว่ากันว่าอย่างงั้นอย่างงี้มันจริงหรือไม่ (เค้าที่ว่านี่ใครก็ไม่รู้นะ 5555) แต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วมาดูกัน

  1. ผู้ชายมีสมองใหญ่กว่าผู้หญิง

ตอบ   จริง หากวัดโดยน้ำหนักแล้วสมองผู้ชายหนักหว่าผู้หญิง

ในปี 2014 นักวิทยาศาสตร์อังกฤษวัดสมองนับพันๆ พบว่าสมองผู้ชายใหญ่กว่าผู้หญิงเฉลี่ยประมาณ 8-13% แต่สมองผู้หญิงจะสื่อสารภายในได้ดีกว่าสมองผู้ชาย

ตัวเชื่อมต่อระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาที่เรียกว่า “คอร์ปัสคอลโลซัม” ในสมองผู้หญิงมีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งบ่งชี้ว่าความคิดผู้หญิงสามารถกระโดดจากสมองซีกหนึ่งไปยังอีกซีกหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าสมองผู้ชาย

นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบความแตกต่างในการกระจายตัวของเนื้อสมองสีขาวและเนื้อสมองสีเทาด้วย เนื้อสมองสีเทาจะมีกลุ่มเซลล์ประสาทส่วนเนื้อสมองสีขาวจะมีแอกซอน ซึ่งเป็นเหมือนตัวเชื่อมโยงที่จะนำสัญญาณจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง พูดอีกอย่างก็คือเนื้อสมองส่วนสีขาวทำหน้าที่สื่อสาร เนี้อสมองสีเทาทำหน้าที่ควบคุมศูนย์กลางต่างๆ  ผู้หญิงจะมีเนื้อสมองสีเทามากกว่า ส่วนผู้ชายจะมีเนื้อสมองสีขาวมากกว่า

ในผู้ชาย ระบบลิมปิคหลายส่วนจะใหญ่กว่าผู้หญิง นั่นคือ ส่วนที่ควบคุมความจำ ความกลัว อารมณ์ พฤติกรรม และการรับกลิ่น นักวิทยาศาสตร์บางรายบอกว่า ความต่างนี้เกิดจากผู้ชายในยุคก่อนประวัติศาสตร์ต้องรับมือกับความกลัว และอัตรายตอนออกล่าสัตว์ ส่วนในผู้หญิงบางส่วนของสมองกลีบหน้าจะใหญ่กว่านั่นคือ บริเวณที่ควบคุมความเห็นอกเห้นใจ ความต่างนี้อาจอะิบายได้ว่าทำไมผู้ชายบางคนก้าวร้าวกว่าผู้หญิง