นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความจำที่หายไป

เมื่อายุมากขึ้นหลายคนจะมีรูโหว่ถาวรในความจำ เพื่อการเชื่อมต่อในสมองเสื่อมประสิทธิภาพ สิ่งที่เคยจำได้จึงถูกลืม

ในปี 2016 หลี่กาน นักประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งแคลลิฟอร์เนียทำการทดลองที่แสดงให้เห็นว่า โปรตีนชื่อ KIBRA ช่วยให้สมองเก็บรักษาความทรงจำได้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะเซลล์ประสาทนั้นสื่อสารกันด้วยสัญญาณทางเคมีและ KIBRA ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทคอยกำกับให้ตัวจับสัญญาณจับสัญญาณได้ การศึกษาของหลี่ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า KIBRA ในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ทำงาน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมการเชื่อมต่อของประสาทสมองผู้ป่วยเหล่านี้จึงอ่อนแอลง และทำให้ความจำหายไป

เมื่อเร็วๆ นี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีสร้างความจำที่หายไปขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ป่วยสมองเสื่อม จากการทดลองใช้แสงควบคุมระบบประสาทของหนู ซึ่งเป็นการใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสงเพื่อให้เซลล์สมองที่ฝ่อกลับมาทำงานปกติอีกครั้งพร้อมกับความจำที่อยู่ในเซลล์ประสาทเหล่านี้ นี่แสดงให้เห็นว่าแม้เราจะลืมควมจำบางอย่างไป แต่สมองยังเก็บความจำเหล่านั้นไว้ซึ่งแพทย์อาจนำกลับคืนมาได้สำเร็จในอนาคต

ที่มา : นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือน 68/2017