พรมมิต้านสมองเสื่อม เพิ่มความจำ เพิ่มสมาธิ งานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จีพีโอพรมมิ บำรุงสมอง เพิ่มความจำ เพิ่มสมาธิ ป้องกันอัลไซเมอร์พรมมิ  เป็นสมุนไพรที่ได้รับการพิสูจน์ในขั้นหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และในมนุษย์ ว่ามีประสิทธิภาพในการบำรุงความจำ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร และสารสกัดพรมมิ ที่ได้มาตรฐานและมีความคงตัว และได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรมมิปริมาณ 300 mg จากการทดลองคลินิกพบว่า

เมื่ออาสาสมัครอายุมากกว่า 55 ปี ได้รับผลิตภัณฑ์พรมมิเวลา 2 เดือนขึ้นไป จะมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความจำเพิ่มขึ้น

พรมมิ เป็นสมุนไพรที่มีการใช้ใน การแพทย์อายุรเวทของอินเดีย มีสรรพคุณบำรุงความจำ บำรุงสมอง รักษาอาการไข้ รวมทั้งมีการใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ นอกจากนี้ ยังมีการรับประทาน เป็นผักพื้นบ้านจากการที่พรมมิ มีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย และเพาะปลูกได้ง่าย จัดเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อบำรุงสมอง และบำรุงความจำ เพื่อทดแทนสมุนไพรนำเข้าจากต่างประเทศ เช่นแปะก๊วยและโสม